NL
en
Menu

Gertjan van Tunen

Boerenportret Gertjan van Tunen
Biologische zoogkoeien- en schapenhouderij in Spaarndam

Sinds 2004 is Gertjan van Tunen bedrijfsleider van twee samenwerkende boerderijen in Spaarndam: De Koningshoeve en De Ettingen. Daar houdt hij – samen met vier andere collega’s – zo’n 700 koeien en 40 schapen. Het is een drukte van jewelste op de boerderijen, maar dat is voor Gertjan geen probleem… hij houdt wel van een uitdaging!

In 2004 stuitte Gertjan op een vacature van bedrijfsleider bij twee Spaarndamse boerderijen die intensief samenwerken: De Koningshoeve en De Ettingen. De Noord-Hollandse boer hoefde niet lang na te denken. Hij solliciteerde en kreeg de baan. Inmiddels heeft Gertjan al vele jaren de leiding over de twee boerderijen die midden in recreatiegebied Spaarnwoude liggen. “Op De Koningshoeve houden we 220 biologische zoogkoeien en op De Ettingen staan 210 biologische melkkoeien. Beide met bijbehorend jongvee. Daarnaast beheren we zo’n 450 hectare natuurrijk weiland hier in de polder.” De Noord-Hollandse boer houdt zich niet alleen bezig met zijn dieren, maar ook met management, natuurbeheer en weidevogelbeheer.

biologisch schaap
Landschap beschermen

“Ons hoofddoel is het beschermen van het landschap. Deze omgeving staat bekend om haar veenweidegrond… en die grond willen we graag behouden. Dat doen we door ons te focussen op het landschap en de weidevogels.” Gertjan maait bijvoorbeeld niet tijdens het broedseizoen. “Dat geeft wat ruiger gras voor onze koeien, maar gelukkig vinden ze dat niet erg.” En in het voorjaar plaatsen vrijwilligers beschermers over de vogelnesten. Zo vertrappen de koeien de nestjes niet. “Onze veeteelt staat eigenlijk in dienst van de bescherming van dit natuurgebied. Zo blijft het financieel haalbaar om door te gaan met het natuurbeheer.”

De Groene Weg
Sinds een jaar of vijf levert Gertjan zijn schapen aan De Groene Weg. “De biologische schapenmarkt in Nederland is niet zo groot. Dat maakt het vraag- en aanbod-verhaal af en toe best spannend en ingewikkeld. Lammetjes kunnen hun groeitempo natuurlijk niet afstemmen op de vraag van de markt. Dat zorgt soms voor spannende dagen, maar gelukkig is De Groene Weg een betrouwbare partner die zich flexibel opstelt.” De boer hoopt daarom dat de samenwerking nog lang zal duren.

Meer biodiversiteit en een gesloten kringloop
Gertjan blijft ambitieus in zijn plannen. “Als je zo’n lange tijd biologisch boert, ga je uiteindelijk steeds meer op die manier denken. En ook al is De Koningshoeve officieel niet van mij en mijn collega’s, we hebben wel een groot hart voor de zaak. Daarom willen we de komende tijd nog intensiever met die biologische gedachte in de weer.” De boer en zijn collega’s willen meer biodiversiteit in de weilanden krijgen en een gesloten kringloop creëren. “Het zou mooi zijn als we bijvoorbeeld al ons eigen voer zelf kunnen verbouwen. Al is dat lastig, omdat de grond hier in de buurt niet erg geschikt is om gewassen op te telen. Toch blijf ik optimistisch. Ik mag graag een beetje uitdaging vinden in mijn werk. We gaan ervoor!”