De boer op: Sytze van der Goot

De voorliefde voor het boerenleven begon bij Sytze al op jonge leeftijd. Op de melkveehouderij van zijn ouders was hij elke dag tussen de koeien te vinden. Na de middelbare landbouwschool had hij verschillende functies op boerenbedrijven, zat hij een aantal jaren in Amerika en werkte hij bij een kalvermesterij. Toch wist hij al die tijd diep in zijn hart dat hij voor biologisch wilde gaan. En 25 jaar geleden was het zover: hij startte – toen nog samen met een zakenpartner – een biologische zoogkoeienhouderij in het Groningse Eelde. 

Boerderij ‘t Hoogeveld van Sytze en Alma van der Goot ligt middenin het Groningse natuurgebied De Onlanden en heeft de afgelopen tijd heel wat veranderingen doorgemaakt. “Toen we hier kwamen, stond er alleen een oude boerderij. Daar was ruimte voor 40 koeien. Na twee jaar bouwden we een nieuwe stal voor nog eens 40 stuks. Nu hebben we 200 moederkoeien en 200 kalfjes, reken dan maar uit wat we erbij hebben gebouwd.” Naast de stallen creëerde de boer ook nog een ontmoetingsruimte, een jongveestal en een machineruimte. “In het natuurgebied zijn de koeien gewend om 1 hectare voor zichzelf te hebben. Dan moeten ze thuis natuurlijk ook de ruimte krijgen!”

Pachten

De Groningse boer pacht de grond van Natuurmonumenten. Sytze noemt zichzelf daarom ook wel ‘natuurboer’. “Natuurmonumenten legt de kennis bij ons neer en wij zorgen dat het werk gedaan wordt. Met onze koeien, trekkers en machines onderhouden we de laagveengebieden en weidelanden.” Wat ze er zo leuk aan vinden? “De ontwikkeling van het gebied! Ze hebben hier een waterberging gemaakt, dus wij zorgen er eigenlijk voor dat Groningen nooit kan overstromen. Op dit moment is het natuurlijk érg droog, terwijl dat niet de bedoeling is van een waterberging. Dat maakt dat je moet inspelen op de situatie. Geen dag is bij ons hetzelfde… en gelukkig maar!”

Passie voor koeien

Niet alleen Sytze geniet van het leven in de natuur… ook zijn koeien doen dat! De dieren staan van mei tot november buiten en redden zich dan grotendeels zelf in het moerasbos, het laagveen en de weilanden. “Koeien zijn kuddedieren. Het is prachtig om te zien hoe ze instinctief zo’n groep vormen: precies zoals de natuur het bedoeld heeft. En ja… natuurlijk zie en proef je dat ook terug in de kwaliteit van de melk en het vlees.” De koeien zijn echt Sytze’s passie. “Ik vind het fantastisch om een kalfje geboren te zien worden. Dat het zich dan ontwikkelt van jong kalf tot volwassen koe is het allermooiste van mijn werk.”

Biologisch

Dat Sytze het beste wil voor zijn dieren is duidelijk. “Dat vind ik echt het allerbelangrijkste en dat wil ik in alles uitdragen. In de huisvesting en verzorging van de dieren, maar ook in de rest van ons bedrijf.” In de zogenoemde potstallen legt Sytze over elke laag mest een nieuwe laag met stro, waardoor de koeien steeds hoger komen te staan. De mest uit de potstallen rijdt Sytze in het voorjaar uit over zijn weilanden. Dat komt ten goede aan de bodem en trekt vogels aan. “Het stukje bio moet je als boer echt verdienen”, vindt Sytze. “Ik vind het heel belangrijk dat je als bio-boer ook een biologisch keurmerk draagt. Ik ken genoeg boeren die zeggen dat ze biologisch zijn, terwijl ze niet Skal gecertificeerd zijn. Dat vind ik een kwalijke zaak.”

De Groene Weg

“In De Groene Weg heb ik een betrouwbare partner gevonden die helemaal aansluit bij mijn biologische wensen en ideeën.” Sytze levert elke week één koe aan De Groene Weg slagerij in Groningen. Hij waardeert het dat klanten kunnen zien waar hun vlees vandaan komt. “Als mensen dat vragen in de winkel, vertelt slager Flip dat het vlees bij mij vandaan komt. Het komt vaak voor dat ik die klanten dan dezelfde dag nog op mijn stoep heb staan. Puur om te zien waar het vlees vandaan komt. Mensen willen traceerbaarheid van hun vlees.” Voorheen werden Sytze’s koeien elders geslacht, maar na overleg met De Groene Weg zorgden ze ervoor dat dat nu in Groningen gebeurt. “Zo hebben mijn dieren een minder lange weg in de veewagen te overbruggen, het scheelt uitlaatgassen én het vlees is vanuit het slachthuis binnen no-time bij de slager.  Een win-win-winsituatie dus!”

Tevreden

Sytze is erg tevreden over hoe het nu gaat op zijn boerderij. “Ik geniet enorm van mijn boerenbestaan. Ik hoop dit nog een jaar of tien door te mogen doen en daarna mijn bedrijf over te dragen aan een of meer van mijn kinderen. Zij zien het wel zitten en daar ben ik heel blij mee!”