De feiten op een rij

28 mei 2020

De afgelopen week is ons moederbedrijf Vion veel in het nieuws geweest. We begrijpen dat deze rumoer zorgt voor onzekerheid en vragen oproept. Om die reden lichten we in dit artikel graag de feiten toe. 

Zoals geschreven in ons artikel van 22 mei is onze slachtlocatie in Groenlo tijdelijk gesloten, omdat ruim 20% van de medewerkers positief was getest op corona. Hoewel we vanaf februari op al onze locaties alle RIVM-richtlijnen hebben opgevolgd, zijn de medewerkers toch besmet met het coronavirus. Geen van deze medewerkers vertoonden symptomen of klachten van corona. We hebben onze maatregelen inmiddels nog verder aangescherpt om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Wij werken hierin nauw samen met verschillende instanties zoals de Veiligheidsregio, GGD, RIVM, NVWA en Inspectie SZW. En natuurlijk met onze medewerkers. 

Arbeidsmigranten

Nederland is voor arbeidsmigranten een aantrekkelijk land gezien voorwaarden en inkomen. Met de open grenzen in Europa zijn er ongeveer 400.000 arbeidsmigranten die tijdelijk in Nederland werken, waaronder zo’n 12.000 in de totale vleessector. Veel van onze medewerkers zijn arbeidsmigranten. Vanuit Vion en De Groene Weg werken wij enkel samen met zorgvuldig geselecteerde en gecertificeerde uitzendorganisaties. Wij nemen onze verantwoordelijkheid op het gebied van werk, transport en huisvesting van deze medewerkers. Veel van deze medewerkers delen met elkaar een woning. 

Naleving richtlijnen

Binnen onze muren en ons personentransport hebben we alle gestelde normen en richtlijnen van het RIVM al vanaf februari zorgvuldig nageleefd. En we zorgen voor waarborging van de richtlijnen. Op persoonlijk vlak informeren en adviseren we de uitzendorganisaties en onze medewerkers hoe zij thuis hiermee om moeten gaan. Maar we kunnen niet hun persoonlijke leven bepalen, zoals geen enkele werkgever dat kan. 

Slachtlocatie in Apeldoorn is open

Op 27 mei werd in de media gesteld dat onze slachtlocatie in Apeldoorn ook gesloten zou zijn. De locatie was echter alleen tijdelijk afgesloten, omdat de politie constateerde dat personenbusjes ons terrein betraden waarin meerdere mensen zaten. Vervolgens heeft er een ID-controle plaatsgevonden van alle aanwezige medewerkers. Daarbij zijn geen overtredingen geconstateerd en werd vastgesteld dat alle aanwezigen met een geldige reden op de locatie waren. Ook waren hier geen medewerkers vanuit Groenlo aanwezig, die in thuisquarantaine zitten.

Personenvervoer, hoe zit dat precies?

De overtreding rondom personenvervoer hangt samen met de definitie ‘huishouden’ binnen de geldende afspraken van transport. Op basis van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meenden wij dat medewerkers die samenleefden in dezelfde woning tot één huishouden behoorden. In Apeldoorn hanteert de politie echter andere richtlijnen. De onduidelijkheid ontstaat omdat huishoudens van tijdelijke arbeidsmigranten anders zijn dan de reguliere gezinshuishoudens in Nederland. Wij begrijpen de positie van de veiligheidsregio’s en geven gehoor aan de oproep om voortaan voor al onze vestigingen de meest strikte regels te handhaven. Per vandaag worden touringcars ingezet om onze medewerkers veilig naar het werk te vervoeren. En gebruik van een mondkapje tijdens woon-werkverkeer is verplicht.

Zijn jullie beter voor jullie dieren dan jullie mensen? 

Bij De Groene Weg zetten we ons in voor mens, natuur en dier. We krijgen de vraag of we onze dieren belangrijker vinden dan onze mensen. Het antwoord daarop is nee! De gezondheid en het welzijn van onze medewerkers, boeren en de maatschappij staan altijd voorop, net als het dierenwelzijn. 

Vanaf vandaag zijn de aanvullende maatregelen ingesteld. Wij doen er alles aan om de veiligheid van onze medewerkers en handhaving van afspraken na te komen. Zo werken we hard aan verdere aanscherping van onze protocollen, omdat huidige inzichten nog verder gaan dan eerdere adviezen en richtlijnen van het RIVM.