Samen verder voor het welzijn van de dieren

Door Bert van den Berg, programmahouder veehouderij bij De Dierenbescherming

In mijn werk als programmamanager veehouderij bij De Dierenbescherming houd ik mij dagelijks bezig met het welzijn van dieren. En laat dat in de maand mei nou net het thema zijn dat centraal staat bij De Groene Weg. In deze blog vertel ik graag meer over mijn werkzaamheden, onze samenwerking met De Groene Weg en hoe we samen verder gaan voor het welzijn van de dieren in Nederland.

Niet iedereen heeft meteen een beeld bij mijn functie. Daarom leg ik het graag uit. De Dierenbescherming is de grootste en oudste dierenwelzijnsorganisatie van Nederland. Wanneer wij denken dat het ergens niet goed gaat met het welzijn van dieren, benaderen wij de betrokken partijen met de vraag wat ze er zelf van denken en of we ergens bij kunnen helpen. Als programmamanager veehouderij praat ik veel met met bedrijven en overheden, waarna we programma’s ontwikkelen om het welzijn van onder andere varkens en herkauwers te verbeteren. Daarbij ben ik ervan overtuigd dat slecht of minder goed dierenwelzijn meestal geen bewuste keuze van mensen is. Toch kunnen we vaak nog ondersteunen bij het verder verbeteren van het dierenwelzijn.

Biologische veehouderij

Dat gaat van kleine dingen tot hele grote. Denk bijvoorbeeld aan videosoftware die afwijkende situaties in een slachterij meldt of het zoeken naar oplossingen voor staartbijten bij varkens op de boerderij. Soms kunnen we boeren op een makkelijke manier helpen. Dat vind ik mooi om te zien! En niet alleen binnen de reguliere veehouderij, maar ook bij de biologische. Van de bestaande veehouderijsystemen behoort biologisch tot de meest dierenwelzijnsvriendelijke. De dieren hebben meer ruimte, kunnen altijd naar buiten en hebben een ligbed van stro. Alles om het natuurlijke gedrag zoveel mogelijk te stimuleren. Dat wil niet zeggen dat er geen punten van aandacht en zorg zijn, maar uit jarenlange betrokkenheid bij onderzoek ten behoeve van de biologische veehouderij weet ik dat deze sector open staat voor discussie en waar nodig verdere verbetering.

De Groene Weg

Het spreekt ons erg aan dat de Groene Weg de biologische vleesketen tot een hechte, goed samenwerkende keten smeedt. Allard Bakker, directeur bij De Groene Weg en zijn collega’s zijn doorgaans ervaren en enthousiaste mensen. Neem bijvoorbeeld Jan Leeijen, Livestock Manager. Iemand die al heel wat jaren namens De Groene Weg biologische veehouders bezoekt. Het maakt dat hij de boeren als geen ander kan adviseren over allerlei zaken. “Hé, een van je collega’s doet dat op deze manier. Misschien kun je dat ook eens proberen?”. Ik verwacht dat er in de veehouderij steeds meer in dit soort hechte ketens wordt samengewerkt.

Dierenwelzijn

Qua dierenwelzijn van het Nederlandse vee zijn er de afgelopen decennia belangrijke stappen gezet, maar er valt nog steeds veel te doen. Ik vind het daarbij wel belangrijk om te zeggen dat die taak niet alleen bij de boeren of ketens ligt, maar ook voor een groot deel bij de supermarkten. Zij concurreren o.a. door vers vlees veel in de aanbieding te doen. Consumenten zijn daardoor gewend dat vlees goedkoop is. Gelukkig wordt vlees steeds meer op kwaliteiten, waaronder een hoger dierenwelzijn, verkocht. Biologisch loopt daarin voorop. Maar supermarkten verkopen ook steeds meer dierlijke producten met een dierenwelzijnsniveau van minstens 1 ster Beter Leven. Zo willen de vier grootste supermarkten per 2023 over op alleen nog minimaal 1 Ster Beter Leven Kip. Ik hoop dat dat langzaam maar zeker door wordt getrokken naar de andere soorten vlees.

Biologisch

Positief is dat de biologische markt elk jaar groeit. Alleen is het marktaandeel van biologisch varkensvlees bijvoorbeeld nu nog maar ongeveer 2%. We hebben dus nog een behoorlijke weg te gaan! Daarom is het zo belangrijk dat de supermarkten op een gegeven moment daar het nut van inzien. Stel, een supermarkt zegt: “Vanaf nu verkopen we alleen nog maar biologisch varkensvlees”, dan kun je je voorstellen wat er met het marktaandeel gebeurt. Het is een kwestie van tijd en van bewustwording. En niet alleen bij de supermarkt, maar natuurlijk ook bij ons als consumenten. Wanneer steeds meer mensen zien dat biologische producten van meerwaarde zijn, zitten we op de goede weg. De groene weg ;-)! Dan kunnen de partijen ‘achter de schermen’ er naartoe werken. Naar een wereld met meer biologische producten en misschien wel het belangrijkste… naar een wereld waarin dieren het zo goed mogelijk hebben!