Zo gaan onze boeren verder voor natuur

Bij De Groene Weg zetten we ons elke dag in voor een goed leven op en rond de boerderij. Daarin hebben de varkens, koeien, schapen en kippen natuurlijk een belangrijke rol. Maar er is meer! Want wist je dat ook de natuur hoog op de agenda van onze boeren staat? Biologisch boeren betekent veel aandacht voor biodiversiteit en duurzaamheid. Terug naar hoe de natuur het bedoeld heeft! Hoe dat precies zit? In dit artikel laten we ‘t je zien.

Bloemen en pollen

Onze boeren gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen. Wat groeit en bloeit, gebeurt dus helemaal zoals moeder natuur het zelf wil. Toen boer Wilko Kemp bijvoorbeeld met zijn koeien en schapen overschakelde naar biologisch, merkte hij dat zijn grasmat veranderde. “Bepaalde planten groeiden niet meer, maar in plaats daarvan hebben we er heel veel ander groen vol goede voedingsstoffen voor teruggekregen. En daar worden de koeien en schapen erg gelukkig van!” Zolang de wildbloei niet gevaarlijk is voor de dieren laten de meeste boeren de pollen en bloemen dus gewoon staan. En om die biodiversiteit nog een extra zetje te geven, zaaien sommige boeren hun weilanden zelfs in met kruidenrijke stroken. Daar worden een heleboel insecten heel blij van!

Biologische beestenboel

Zo’n biodiverse omgeving trekt niet alleen insecten aan, maar ook een heleboel andere dieren die je niet meteen op een boerderij verwacht. Onze boeren zetten daar graag extra op in. Zo ook Marcel Peek. “Als biologische boer heb je de mogelijkheid om de natuur te bedienen. Met een hoekje voor een bunzing, een mestkast voor uilen, een kruidenwei voor vogels. Veel dieren vinden hier hun woonplek!” Ook boeren Ineke en Johan Braakman hebben niet alleen een hart voor hun varkens, maar ook voor andere dieren. Ze maakten zelfs een waterplas in een van hun weilanden. “In de zomer leven er ontzettend veel kikkers en padden in de poel. En wat we ook prachtig vinden om te zien, zijn de reeën die vanuit het bos naar de poel komen om te drinken.”

Mest voor akkerbouwers en fruittelers

Ook op het gebied van mest zie je de natuurlijke manier van het boeren terug. Al onze boeren zetten hun mest biologisch af. Dit betekent dat de mest van de dieren geleverd wordt aan bijvoorbeeld akkerbouwers en fruittelers. Dit gebruiken zij voor het laten groeien van biologisch fruit en groente. Boer Bas Antonissen legde het al eens uit in De Groene Keuken: “De mest van de varkens valt tussen de spijlen in de vloer. Eens in de zoveel tijd brengen we deze naar een akkerbouwer in de buurt, zo’n vijftien kilometer verderop. Zij strooien het uit over hun land en daar krijg ik biologisch stro voor terug. Dan is de cirkel weer rond!”

Eigen voer voor de dieren

Daarnaast gebruiken sommige boeren de mest ook voor hun eigen land, waar ze bijvoorbeeld voer voor de dieren verbouwen. Boeren Jan en Rick Overesch hebben naast hun biologische varkenshouderij een akkerbouwbedrijf. “Het zorgt voor evenwicht. De stalmest van de dieren gebruiken we voor de groenten en granen op het land. En de gerstekorrels en rogge die nét niet groot genoeg zijn voor de bakker voeren we aan de varkens.” Een mooie biologische kringloop dus!

Onderhoud van de natuur

Maar onze boeren nemen niet alleen de zorg voor hun eigen land. Velen werken samen met Staatsbosbeheer om de grond rondom de boerderij te optimaliseren. Dankzij een natuurbeheerplan houden ze het waterpeil op orde, planten ze bomen bij waar nodig en weten ze precies wat ze wanneer mogen maaien. Boer Gerard Top beheert 18 hectare grond van Natuurmonumenten. “Dat past mooi bij het gedachtegoed van biologisch. We zorgen ervoor dat het land er mooi bij ligt. Samen met de boswachter bepalen we wat we wel of juist niet maaien.”

Voor mens, natuur en dier

Een aantal mooie voorbeelden die laten zien dat onze boeren elke dag verder gaan voor een gezond evenwicht tussen mens, natuur én dier. Daarmee streven we er voortdurend naar om de top van de duurzaamheidspiramide te zijn. Benieuwd naar meer verhalen over onze boeren? Ga naar deze pagina. En volg ons op Facebook en Instagram!