NL
en
Menu

Peter en Jeroen Van Leeuwen

familie Van Leeuwen biologische koeien en schapen
Biologische boerderij in Buren

Peter en Jeroen zijn niet alleen vader en zoon, maar ook collega’s. Samen houden ze hun biologische boerderij met varkens en schapen in Buren draaiende. Ze leggen daarbij veel focus op dierenwelzijn en biodiversiteit. Met veel werkplezier als gevolg: “we doen waar we ons goed bij voelen.”

“Wij hebben er veel plezier van om de boerderij steeds een beetje beter, duurzamer te maken.” Peter was er in 1998 relatief vroeg bij met de omschakeling naar biologisch. “Destijds waren we een vreemde eend in de bijt. ‘Biologisch? Doe je mee aan dat geitenwollensokken-gebeuren?’, kreeg ik wel eens te horen. Inmiddels heeft onze sector gelukkig een heel ander imago.” De boerderij van de Peter en Jeroen van Leeuwen is er een met 270 biologische zeugen, 1400 biologische vleesvarkens en 120 biologische ooien, al vinden vader en zoon aantallen niet zo belangrijk.

Twijfelachtige reacties hebben Peter er gelukkig nooit van weerhouden om de biologische boerderij voort te zetten. “We staan volledig achter deze manier van dieren houden. De varkens en schapen kunnen zich natuurlijk ontwikkelen” Deze liefde voor het boerenvak zat er bij zoon Jeroen ook al van jongs af aan in. Hij groeide op op de boerderij en net als zijn vader verzorgt hij de dieren met veel liefde. “Ik heb de opleiding Dier- en Veehouderij gevolgd. Met die kennis en onze ervaring kijken we kijken altijd goed naar wat het varken écht nodig heeft en proberen altijd het natuurlijke gedrag te stimuleren. De dieren hebben de hele dag door voer in hun bak, de hokken zijn schoon en droog en de ventilatie en het klimaat in de stal zijn altijd op orde.”

 

familie Van Leeuwen biologische varkens

“We werken niet tegen, maar met de natuur.”

Peter en Jeroen kijken constant hoe ze hun boerderij duurzamer en natuurlijker kunnen maken. “Op de stallen liggen zonnepanelen. Vliegen bestrijden doen we op een natuurlijke manier, met sluipwespen. En we hebben veel vogel- en vleermuiskasten om het bedrijf. Ik denk dat er wel 100 nestjes zwaluwen op en rond de boerderij zitten!” Recent heeft Jeroen zich verdiept in regeneratieve landbouw, een natuurlijke manier van boeren, waarbij vooral gekeken en gehandeld wordt vanuit de bodemgezondheid. “Landbouw heeft op veel plekken in de wereld afgelopen decennia een negatieve impact gehad op de bodem, het grondwater en de biodiversiteit. Bij regeneratieve landbouw wordt niet alleen gekeken hoe de negatieve impact verminderd kan worden, maar werken boeren ook aan herstel en maken ze gebruik van natuurlijk processen. Niet tegen, maar met de natuur werken dus.”

Omdat er in Nederland nog minder aandacht voor deze vorm van boeren is, vertrok Jeroen kort geleden naar Zuid-Afrika voor een inspiratie-bezoek. “Via een forum zijn we nu verbonden aan andere regeneratieve boeren. Hier wisselen we veel ervaringen uit. Eén van de dingen die we zijn gaan doen is regeneratieve begrazing voor de koeien en de schapen. De dieren grazen dan kort en intensief op een kleine strook land en dan schuiven we ze weer door. Het gras kan zo dieper wortelen, neemt meer mineralen op en houdt meer vocht vast. Ook krijgt de bodem zo een langere herstelperiode. Dit levert op de lange termijn natuurlijk veel voor de natuur op.”

De Groene Weg moedigt dergelijke initiatieven aan. Ook wij gaan voor verdere verduurzaming van de biologische vleesproductie. De balans tussen vraag en aanbod van dieren die De Groene Weg daarbij biedt spreekt boer Peter erg aan. Er worden vaste leveringshoeveelheden afgesproken, maar de boeren krijgen ook een afnamegarantie. “Dankzij evenwicht op de markt krijgen wij een eerlijke prijs voor de dieren”, legt Peter uit. “Een soort fair trade-gedachte.”