NL
en
Menu

Familie Hillebrand

Boerenportret Hillebrand
Biologische varkenshouderij in Raalte

Marja en Taco Hillebrand houden een biologische varkenshouderij in het Raalte. Dat doen ze sinds 2017 en ze zien eigenlijk steeds meer mogelijkheden om duurzamer te werken. “Hoe langer je biologisch bent, hoe meer je zo gaat denken.”

In 2017 maakte het stel de omschakeling naar biologisch. “Toen was biologisch boeren al veel populairder dan in de jaren daarvoor. Het werd langzamerhand een veel groter gedragen gedachtengoed. Dat maakte dat wij het ook aandurfden”, legt Marja uit. “En als we naar buiten kijken, zien we waar we het voor doen. Het blijft een plaatje om de varkens lekker samen te zien spelen. Of als ze in het voorjaar naar buiten gaan. Dan straalt het plezier er gewoon van af. En zo hoort het.”

Boerenportret Hillebrand
“Als de varkens in het voorjaar naar buiten gaan, straalt het plezier er gewoon van af.”

Ook bij Marja en Taco was het of ‘groter groeien’ met het reguliere varkensbedrijf of omschakelen naar biologisch om hun boerderij economisch draaiend te houden. “Ook al wisten we dat de omschakeling veel werk zou zijn, we wilden er toch voor gaan.” Het stel zou inmiddels niet meer anders willen en houdt tegenwoordig – met hulp van zoon Teun (13) – 120 biologische zeugen met bijbehorende biggen en 900 biologische vleesvarkens. “Van tevoren ging het er ons natuurlijk ook om dat we onze boterham konden blijven verdienen.” Maar inmiddels doen en denken de twee volledig biologisch. En zien ze dus kansen om daar nog meer uit te halen en samen te werken met de natuur.

Verder voor duurzaamheid
“De komende jaren willen we de biologische kringloop op onze eigen boerderij vergroten, zodat we minder afhankelijk zijn van andere biologische boeren. We zijn begonnen met het voer van ons eigen land ook aan onze eigen varkens te geven. Dat vergde de nodige voorbereiding. We kochten er extra land bij en verbouwen en verwerken nu bijvoorbeeld zelf ons graan en maïs.” Ook de mest van de eigen varkens belandt op de akkers van Hillebrand of gaat naar biologische akkerbouwers in de buurt. “Wat we met de aankoop van extra grond ook anders zijn gaan doen is niet meer ploegen”, legt Taco uit. “Dat brengt enorm veel rust voor het bodemleven en zorgt er ook voor dat de bodem veel minder droog wordt. Voor ons is dat ‘niet ploegen’ inmiddels een hele logische keuze voor onze biologische boerderij.” Ook verder verduurzamen past bij het plaatje van de familie Hillebrand. “We hebben al zonnepanelen en ook een kleine windmolen is ooit nog een wens.”

Eén ding is zeker, Marja en Taco leven veel bewuster met de seizoenen en de natuur mee. Ieder jaar brengt weer nieuwe inzichten. Taco volgt ook de nodige cursussen en leert van andere biologische boeren uit de regio. “Soms zijn we het ene jaar met iets gestart, leren we weer iets bij en denken dan: ‘oh dat moeten we volgend jaar anders doen’. En dat doen we dan. Elk jaar een stapje duurzamer, dat is een aanpak die rust brengt en goed bij ons past.”