NL
en
Menu

20 april 2023: De Groene Weg symposium

Symposium 2023
Dierhouderij onmisbaar in duurzame voedselketen

Biologische landbouw staat per definitie voor kringlooplandbouw. Daarvoor is een gezonde bodem de basis. Voor voldoende voeding in de bodem zijn biologische boeren afhankelijk van dierlijke mest. Daarnaast, en dat geldt zeker voor varkens en kippen, zijn dieren zeer geschikt om reststromen uit de verwerkende industrie weer om te zetten in proteïne en mest. Dieren zijn daarom onlosmakelijk onderdeel van de kringloop. Er is op dit moment al sprake van een tekort aan biologische mest. Een verdere groei van de biologische plantaardige productie kan alleen als de dierlijke productie ook groeit. Hoe mooi zou het zijn als dit mooi in balans kan? Die balans kan alleen ontstaan als er samen wordt gewerkt tussen de verschillende ketens en de schakels binnen de ketens.

Het symposium ‘Dierhouderij onmisbaar in duurzaam voedselsysteem’ was een handreiking naar een nog intensievere samenwerking met alle schakels in de keten, horizontaal dan wel verticaal. Want stel je voor dat we een optimale balans weten te vinden tussen consumptie en productie en dat we samen groeien naar 15% biologisch. Dat geeft ons, iedereen die al in de sector werkt, maar ook de nieuwe toetreders tot de sector een duurzaam lange termijn perspectief. Met sterke en spraakmakende presentaties van Bas Rüter (Global Head Food System Transition Rabobank) en Imke de Boer (Hoogleraar Dieren & Duurzame voedselsystemen WUR) en een voorbeeld uit de praktijk van biologische varkenshouder Ruben Exterkate en biologische akkerbouwer Winny van Buren, hebben we het thema vanuit verschillende invalshoeken benaderd.

 

Aan de reacties van de vele bevlogen bezoekers te horen, hebben we met ons symposium de nodige kennis gedeeld, veel vragen beantwoord en hier en daar precies de juiste snaar geraakt. Een aantal van de belangrijkste inzichten van deze dag:

  1. Ons huidige voedselsysteem is onduurzaam en onhoudbaar. Dat moet anders en dat kan ook anders. Het toekomstbeeld is gelukkig hoopgevend.
  2. Het begint met produceren en consumeren binnen de draagkracht van de aarde. Dat begint met een gezonde bodem en het herstellen en beschermen van de natuur.
    3.    We moeten primair voedsel produceren voor menselijke consumptie. Dieren hebben een onmisbare rol om de reststromen die daaruit voortkomen te verwaarden. De mest is voeding voor de bodem. Op die manier maken we de kringloop rond.

 

In de PDF een opfrisser voor iedereen die op ons symposium aanwezig was en graag nog eens rustig het verhaal van onze 3 sprekers wil nalezen. Maar ook voor iedereen die hier niet aanwezig kon zijn en benieuwd is naar de inzichten van deze dag.