De boer op: Peter Hendriksen, varkenshouderij Fleringen

In de rubriek ‘de boer op’ gaan we elke maand langs bij een van onze boeren. Deze maand zijn we bij Peter Hendriksen. Hij houdt samen met zijn vriendin Stefanie biologische varkens én schapen op hun biologische boerderij in het Twentse Fleringen.

Peter was nog maar een ventje van zeven jaar toen zijn vader in 2000 overschakelde van de reguliere naar de biologische sector. “Mijn vader had een boerderij met 40 koeien en 100 zeugen. Om het bedrijf draaiende te houden, moest hij het aantal zeugen verhogen naar 500. Geen optie, want dan kwamen we grond te kort. Mijn moeder kwam toen bij De Groene Weg terecht. Biologisch was in die tijd nog niet normaal en onze omgeving raadde het af. Toch waagden we deze grote gok en inmiddels zijn we 19 mooie jaren verder!”

Ervaring in de reguliere sector

In 2018 nam Peter de biologische boerderij over van zijn vader. Het bedrijf draait vooral op de varkens, maar het stel houdt ook zo’n veertig schapen. Deze combinatie zorgt voor afwisselend werk. Werk dat Peter elke dag vol passie doet. “Het boerenleven lag me altijd al. Ik ben opgegroeid op een biologische boerderij, maar ik vond het belangrijk om ook te kijken bij de reguliere sector. Tijdens mijn opleiding Varkenshouderij koos ik niet voor stageplekken op biologische boerderijen. Dat kon ik thuis ook wel zien. Ik wilde juist weten hoe het er bij de ‘gewone boerderijen’ aan toe ging.”

Peter en Stefanie op hun biologische varkenshouderij

De voorkeur voor biologisch

Het werken bij reguliere bedrijven beviel Peter wel. Maar na ook die kant van het vak te hebben gezien, gaat zijn voorkeur toch uit naar de biologische sector. “Ik had het op de reguliere boerderijen naar mijn zin. Maar biologisch is meer mijn ding. Ik ben nu minder in de stal en – net als de dieren – veel meer buiten. En ik vind het belangrijk dat de varkens en schapen genoeg ruimte hebben. Dat beïnvloedt hun gedrag op een positieve manier. Ik werk met plezier als ik zie dat mijn dieren gezond zijn.”

Rust en kou

Volgens Peter is voldoende ruimte voor dieren een belangrijk onderdeel in de biologische sector. Net als rust. “Ik wil mijn dieren rust geven. We komen bijvoorbeeld alleen voor het uitmesten in de hokken. Voor de rest proberen we dit ‘storen’ te beperken, zodat we ze niet opjagen.” In de zomer installeren Peter en zijn vriendin vernevelingsinstallaties in de hokken van de dieren. “Zo hebben ze de mogelijkheid om af te koelen als het warm is. Ook dat geeft rust.”

Verder voor dierenwelzijn

Maar dierenwelzijn gaat verder dan dat. “Ik ben een groot voorstander van weidegang. Volgens de richtlijnen van Skal is het in de biologische sector niet verplicht om je dieren in de wei te laten grazen. Ik vind dat varkens en schapen gewoon buiten horen. En zeugen in de modderpoel. Gelukkig verplicht De Groene Weg weidegang wél aan haar boeren. Dat vind ik een goede zaak!”

Optimaliseren

Zulke extra richtlijnen spreken Peter aan. “Medewerkers van De Groene Weg weten waarover ze praten. Ze zijn heel betrokken. We hebben maandelijks contact over onze dieren, hebben vaste afspraken en weten ook prijstechnisch altijd waar we aan toe zijn. Mede dankzij De Groene Weg kunnen we ons bedrijf optimaliseren. We hebben niet de behoefte aan meer en meer. We willen juist verbeteren wat we nu doen en hebben.”

Biologische varkenshouder Peter Hendriksen en varken Lijpo